EN KORT VIDEO OM KURSET


OM KURSET

Hensikten med dette kurset, er å oppnå en reell atferdsendring, ikke bare en økt forståelse. Derfor er det en rekke ulike metodegrep benyttes, og som samlet gir optimal effekt.

SVV-Drepte-etter-alder

Bakgrunn

Målgruppen er ungdom i 17-18-årsalderen. Denne aldersgruppen er mest utsatt for de alvorligste trafikkulykkene.

Evalueringer i etterkant viser at en målbar atferdsendring finner sted hos ungdom som har vært gjennom dette kurset.

VÅre medarbeidere

BJØRN SMITH-HALD

BJØRN SMITH-HALD

har utviklet dette kurset. Han er firebarnsfar, utdannet pedagog, kommunikasjonsutvikler og relasjonsbygger. Han har undervist innen en rekke utdanningsinstitusjoner og har i tillegg til dette kurset, utviklet tre nasjonale undervisningskonsept: To program om psykisk helse for sosial- og helsedirektoratet og ett lederutviklingskonsept for helseledelse i kommune-Norge. Her er samme metodikk – bl.a. opplevelsesbasert læring - benyttet.

Han arbeider også for ulike offentlige og private organisasjoner med lederutvikling, motivasjon og endring, konflikthåndtering og kommunikasjonsprosesser.

ERIK ENGBLAD

ERIK ENGBLAD Prosessleder

En erfaren prosessleder for kurset. Han har arbeidet for Bjørn siden 2012. Han er trebarnspappa. Erik har bl.a. undervist i skolen, studert seg fram til en mastergrad i litteraturvitenskap, utgitt sin første roman og er en ivrig friluftsmann.

EIRIK WILLYSON

GARD SMITH-HALD Prosessleder

Gard er en erfaren pedagog og har i tillegg arbeidet med teater. Han er tobarnspappa og er både en ivrig friluftsmann og jeger. Siden høsten 2018 er han en del av prosesslederteamet, mens Eirik er i permisjon, siden han ble tilbudt Statens kunstnerstipend i forbindelse med ungdomsteater.

EIRIK WILLYSON

JARL FLAATEN BJØRK

Jarl er skuespiller og scenekunstner og har lang erfaring med unge mennesker, skoleelever og oppdrag knyttet til både skole og kultur. Han introduserer ny scenekunst for barn og ungdom på et høyt profesjonelt nivå. Jarl fungerer som både prosjektleder, dramatiker, skuespiller, figurspiller og regissør. I sine forestillinger ønsker han en åpen kommunikasjon mellom senekunstnerne og sitt publikum. Det passer ypperlig med tanke på hvordan «Sett grenser - Si ifra!» fungerer i tett samspill med vg2-elevene vi møter.