EN KORT VIDEO OM KURSET


OM KURSET

Hensikten med dette kurset, er å oppnå en reell atferdsendring, ikke bare en økt forståelse. Derfor er det en rekke ulike metodegrep benyttes, og som samlet gir optimal effekt.

SVV-Drepte-etter-alder

Bakgrunn

Målgruppen er ungdom i 17-18-årsalderen. Denne aldersgruppen er mest utsatt for de alvorligste trafikkulykkene.

Evalueringer i etterkant viser at en målbar atferdsendring finner sted hos ungdom som har vært gjennom dette kurset.

VÅre medarbeidere

BJØRN SMITH-HALD

BJØRN SMITH-HALD

har utviklet dette kurset. Han er firebarnsfar, utdannet pedagog, kommunikasjonsutvikler og relasjonsbygger. Han har undervist innen en rekke utdanningsinstitusjoner og har i tillegg til dette kurset, utviklet tre nasjonale undervisningskonsept: To program om psykisk helse for sosial- og helsedirektoratet og ett lederutviklingskonsept for helseledelse i kommune-Norge. Her er samme metodikk – bl.a. opplevelsesbasert læring - benyttet.

Han arbeider også for ulike offentlige og private organisasjoner med lederutvikling, motivasjon og endring, konflikthåndtering og kommunikasjonsprosesser.

EIRIK WILLYSON

GARD SMITH-HALD Daglig leder og prosessleder

Gard er en erfaren pedagog og har mangeårig erfaring i arbeid med både funksjonsfriske ungdommer og ungdom i en sårbar livssituasjon. Han har jobbet med programmet siden 2018, og har i tillegg til å holde foredrag en administrativ rolle. Han er en prosessleder som oppleves både tydelig, empatisk og entusiastisk. Han er tobarnspappa og er en ivrig friluftsmann, sportsfisker og jeger.

EIRIK WILLYSON

ANDERS HØGLI Prosessleder

Anders er utdannet skuespiller og pedagog. Han har jobbet profesjonelt med teater i over 15 år som både utøver, regissør og dramaturg. Anders har også undervist på videregående skole og jobbet med ungdom, som fritids veileder i offentlig sektor. Anders har en genuin interesse for mennesker og relasjoner. Han benytter sin smittende entusiasme og sitt oppriktige engasjement i sin rolle som prosessleder for "Sett grenser - Si ifra!".

Anders Høgli

ROSE MARIE AKER Prosessleder

Rose Marie er skuespiller og scenekunstner og har lang erfaring med unge mennesker, skoleelever og oppdrag knyttet til både skole og kultur. Det passer ypperlig med tanke på hvordan «Sett grenser - Si ifra!» fungerer i tett samspill med vg2-elevene vi møter