Sett grenser-si ifra!

Kurset som stanser farlig kjøring.

UTVIKLET AV BJØRN SMITH-HALD

Sett grenser - Si ifra! har en egen filosofi som bygger på at de fleste ungdommer er positive. Det er et mindretall som står for den spesielt risikofylte kjøringen. Sett grenser - Si ifra! retter seg først og fremst inn mot de unge som er passasjerer i bil, men har også mye å gi de unge sjåførene.

Hensikten med Si ifra! er å få til egenutvikling - en selvregulering - hos hver enkelt elev, og dermed bidra til å skape en kultur som ikke aksepterer at man leker med andres liv og helse.

EN KORT VIDEO OM KURSET

tilbakemeldinger fra elever og lærere

-Si fra! er det viktigste vi som skole gjør for dere elever. Dette er den viktigste timen dere kommer til å ha her på Ål videregående skole.

Rektor Oddvar Skråmestø, Ål v.g. skole

- Aktiveringen er kjempebra og det er veldig bra at en såpass stor gruppe holdes interessert i 90 minutter. Det er også flott hvordan prosesslederen avstemmer hvem som involveres og ikke; noen bør jo få slippe. Jeg tror de kommer til å huske mye av dette, ikke minst fordi de involveres på en fysisk og praktisk måte.

Lærer Christin Blomberg. 2TM/2SS. Jessheim v.g.s.

- Jeg forventet en kjedelig time. Jeg sa faktisk til læreren at jeg måtte gå tidligere for å jobbe med noe. Men så ble det helt motsatt. Det var viktig informasjon, og vi fikk dette på en veldig underholdende måte.

Elev Greta. 2SMB. Jessheim v.g.s.

- Han gjorde det veldig interessant. Det var påvirkningsfulle historier. Jeg synes det var veldig bra med de ulike ”lekene” og oppgavene, og jeg kjedet meg aldri.

Elev Lars. 2MMUA. Rud v.g.s.

Takk for et godt opplegg nok en gang. Nå har jeg vært med på opplegget til si-ifra-kampanjen flere ganger og blir like imponert over hvor bra det er hver gang.

Lærer GeIr Ivar Skjevdal, Stange v.g.s

Les hele brevet her.

HVILKE GREP ER DET SOM TAS?

Trygghet

Atferdsendring forutsetter en trygghet underveis i prosessen.

Teori

Vi ser på de mekanismer som påvirker oss i en krisesituasjon.

Humor

Det skal alltid være rom for befriende humor, spesielt der det er tunge, alvorlige tema.

Aktivitet

Fysisk aktivivitet underveis i prosessen, forsterker læringen.

Refleksjon

En fordyping med andre underveis i prosessen, styrker bevisstgjøringen.

Forpliktelse

Den enkelte elev forplikter seg - synlig for de andre - uten at dette skjer på en krenkende måte.